VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Morapartiet


Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln.
Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera.
Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Ingvar Niilimaa, Föreningssupporter, Stranden
 2. Maria Frelin, Undersköterska, Önaheden
 3. Joakim Linder, Projektledare, Rödmyren
 4. Naima Trogen, Vårdarinna, Sollerön
 5. Johan Jansson, Engagerad, Finnsnäs
 6. Marie Lund, Läkarsekreterare, Stormyren
 7. Hans Åke "Gutte" Guth, Sociala frågor, Klockarhagen
 8. Magdalena Kanz, Undersköterska, Stranden
 9. Anders Ossmyr, Snickare, Våmhus
 10. Anna Liljeberg, Undersköterska, Önaheden
 11. Björn Hammarsköld, Politisk sekreterare, Vika
 12. Stefan Olsson, Säljare, Broåker
 13. Chatarina Nyström, Undersköterska, Finnsnäs
 14. Tomas Norell, Mekaniker, Ryssa
 15. Yvonne Granath, Handledare, Broåkern
 16. Hans Stolpe, Kock, Klockarhagen
 17. Margaretha Frödin, Ekonom, Färnäs
 18. Mikael Ågren, Industriarbetare, Nusnäs
 19. Ingela Ossmyr, Barnskötare, Våmhus
 20. Bengt Larsson, Hånåkni
 21. Fredrik Schröder, Yrkeschaufför, Stormyren
 22. Margareta Ahlström, Socionom, Sollerön
 23. Sven Andersson, Arbetande pensionär, Rödmyren
 24. Lena Heed-Sandlund, Pedagog, Mora
 25. Jan Norberg, Pensionär, Stranden
 26. Jenny Back-Ågren, Sjuksköterska, Nusnäs
 27. Lukas Persson, Kock, Färnäs
 28. Maria Bäckström, Spec.sjuksköterska, Stranden
 29. Henry Frisk, Pensionär, Våmhus
 30. Helena Hammarskjöld, Journalist, Vika
 31. Sören Linds, Hantverkare, Garsås
 32. Solveig Roos, Undersköterska, Hånåkni
 33. Karl-Erik Falk, Pensionär, Utmeland
 34. Ulla Larsson, Barnskötare, Sollerön
 35. Simon Berggren, Studerande, Färnäs
 36. Ingrid Hammarström, Pensionär, Utmeland
 37. Torbjörn Roos, Urmakare. Hånåkni
 38. Birgit Nilsson, Pensionär, Stormyren
 39. Göran Kans, Pensinär, Bonäs
 40. Robin Andersson, Industriarbetare, Rödmyren