Vår kommun skall bli en kommun med framtidstro, där alla känner sitt värde. Vår kommun skall ha fortsatt goda förutsättningar att ge försörjning åt sina invånare, genom gott samarbete
mellan oss innevånare, våra aktiva intresseföreningar, vårt näringsliv och Mora Kommun.Vi ska arbeta för att vår kommunala verksamhet stämmer med vad vi kommuninnevånare vill ha, till rätt pris.
 
Tillgång till valfrihet skall finnas inom barnomsorgen, skola, äldreomsorgen osv, vi vill verka för mångfald.
Vi kommer att driva de frågor  som är viktiga genom att alltid lyssna till kommuninnevånarna och ha en bra kontakt med er.

LÅTER DET INTRESSANT?

Vill du vara med och påverka Mora kommuns framtid så är du välkommen till MORAPARTIET.
Bli medlem du också!
Som medlem får du information om vad vi arbetar med just nu
och vilka motioner vi lämnat in samt vilka beslut vi reserverar oss mot.
Medlemsavgift 100 kr PlusGiro Nr 48 14 35-6