Morapartiets historia

Morapartiet bildades i början av 1994 inför det kommande valet till Mora kommunfullmäktige.
Partiet bildades för att erbjuda Moraborna ett alternativ till de etablerade partierna.
Valet 1994 erhöll Morapartiet tre mandat i Mora kommunfullmäktige.


Partiet bildades av en grupp människor, som bestod både av några, vilka hade politisk
erfarenhet och ett flertal, vars intresse väcktes att engagera sig genom det sätt som
politiken drivs i Mora.
 
Morapartiet har drivit på i ungdomsfrågor på olika plan. Bla har vi medverkat i många demokratidagar
med det fina resultat som det har gett. Naturligtvis så får vi inte slå oss till ro och tro att det är klart nu.
Vi har också motionerat (förslag) om en så kallad "fixartjänst" för äldre människor, för att förhindra fallskador.
 
Inom barnomsorgen har vi sett att behovet flyttar runt, eftersom det föds många barn i vissa byar. Därför har vi
föreslagit att kommunen tillsammans med byggbranschen och byggeleverna bygger flyttbara moduler för att kunna
sätta upp där barnbehovet är stort. Dessa kan flyttas till nästa område efter några år när behovet ökar på andra platser