Välkommen till Morapartiet

 
Morapartiet består av människor som vill förändra Mora kommun till att bli en mer människovänlig kommun, där människan sätts i centrum. Det vi i första hand vill satsa på är vård, skola omsorg. Naturligtvis är det viktigt också med vägar och underhåll mm, att vi följer lagar och förordningar som finns. Morapatiet vill också arbetaför ett bra kulturutbud och bra ungdomsaktiviteter. Morapartiet står också bakom att vi ska vara en kommun som stödjer ett rikt föreningsliv osv. Morapartiet arbetar för ett bra företagsklimat i Mora kommun, eftersom arbetstillfällena är ryggraden i vår kommuns ekonomiska utveckling.
 
Morapartiet vill vara med och utforma framtiden som befolkningen i Mora kommun vill, där kommunes byars utveckling är mycket viktig för Mora kommuns framtid. Byarna är Mora kommuns själ, därför anser vi att vi inte kan låta den urbanisering fortsätta som pågår med nedläggning av den service som finns kvar. Tvärtom vill vi att det ska bli livskraftiga byar med bas service för de som vill flytta till byarna eller bo kvar där.
 
Vi har ingett ett antal eller gett vårt stöd till förslag (motioner) på hur vi kan ta tillvara på bra lösningar för kommun innevånarna. Tyvärr så har det inte "fallit i god jord" eftersom vi har fått avslag på de flesta förslagen. Morapartiet kommer inte att sluta att föra fram dina/era förslag som vi får eller som vi ser är något som måste åtgärdas eller lyftas fram. Känn dig därför mycket varmt välkommen till Morapartiet som passiv- eller aktiv medlem.
 
Valet 2014
Här kommer det att presenteras vad
vi i Morapartiet gör och vad vi vill
göra för Mora kommun och vilka kandidater som kommer att ställa upp på valsedeln, när vi kommer att hålla politiska offentliga möten osv.
Statistik
 
 
 
Här kommer det att finnas statestik som kan vara intressant för dig som kommun medborgare att ta del av.
Miljön
 
 
Morapartiet är inget uttalat miljöparti
ändå har vi ett ambitiöst miljöprogram. Våran slogan är att vi lånar av våra barns framtid, då måste vi visa ansvar för vad vi lämnar efter oss till våra barn.