Lite förbrukningsstatistik över Mora kommuns fastigheter, Morastrands fastigheter ingår ej.

Energianvändningen för uppvärmning av byggnader ska minska med 5% t o m 2005.
Fram t o m år 2000 är sänkningen 3%.